جلسه تدوین الگوی آزمون مهارت فرآورده های نفتی در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

در راستای اجرای آزمون مهارت «فرآورده های نفتی هیدروکربن» با کد CH-13 مطابق با تکلیف پژوهشگاه در بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، جلسه ای در تاریخ 30 مهرماه 1402 با متخصصان این صنعت از پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران و کارکنان مرکز آزمون مهارت پژوهشکده و دو تن از متخصصان صنعت پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد، خانم دکتر قلی پور و آقای مهندس امینیان، برگزار شد، در خصوص نوع نمونه، نحوه تولید و بسته بندی و سایر الزامات موجود بحث و تبادل نظر انجام شد.  شایان ذکر است طرح ریزی و اجرای این آزمون مهارت در قالب طرح پژوهشی مشترک دو پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت و پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در حال انجام می باشد. 

رسانه جدید

۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۵۵
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۴۷