برگزاری جلسه تخصصی با موضوع حمایت از تولید اقلام آزمون مهارت و مواد مرجع روغن های خوراکی

در راستای اجرای آزمون مهارت روغن های خوراکی در مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مطابق تکلیف پژوهشگاه استاندارد در زمینه بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، جلسه ای در تاریخ 30 مهرماه 1402 با حضور متخصصان صنعت روغن خوراکی در محل پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، برگزار گردید. در این جلسه که با حضور رئیس، معاون و مدیران گروه های پژوهشی پژوهشکده و آقای مهندس مزدا کاظم زاده نماینده انجمن صنایع روغن نباتی ایران و مدیر آزمایشگاه رهپویان دانش کولاک، آقای مهندس صفری مدیر تضمین کیفیت شرکت مارگارین، آقای مهندس گرشاسبی از آزمایشگاه شرکت مارگارین و خانم مهندس امیرحسنی از پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد، ضمن معرفی خدمات پژوهشگاه استاندارد و پژوهشکده و معرفی انجمن و شرکت مارگارین، چالش های حال حاضر در صنایع روغن های خوراکی بررسی شد و در خصوص نوع نمونه، الزامات تولید و حمل و نقل و انبارش و نحوه تولید اقلام آزمون مهارت روغن های خوراکی بحث و تبادل نظر انجام شد. در نهایت نمایندگان شرکت مارگارین و انجمن روغن نباتی ایران ضمن تاکید بر لزوم اجرای آزمون های مهارت و ضرورت افزایش سطح کیفیت آزمایشگاه های فعال در این حوزه، در خصوص همکاری در زمینه مشارکت حداکثری آزمایشگاه های سطح کشور در این آزمون مهارت و همچنین حمایت مادی و معنوی از اجرای آزمون های مهارت و تولید مواد مرجع حوزه روغن های خوراکی، اعلام آمادگی نمودند.

بر این اساس مقرر گردید آزمون مهارت روغن های خوراکی با حمایت شرکت مارگارین و انجمن روغن نباتی ایران برگزار گردد و در خصوص طرح ریزی تولید مواد مرجع روغن های خوراکی هماهنگی­ها و اقدامات لازم انجام شود.

رسانه جدید

 

 

۱ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۵۹
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۴۰۴