برگزاری هشتاد و پنجمین کمیته ترفیعات پژوهشگاه استاندارد

هشتاد و پنجمین کمیته ترفعات پژوهشگاه استاندارد در روز سه شنبه مورخ 02 آبان ماه 1402 به منظور بررسی پرونده های مرتبط با اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی برگزار گردید. در این نشست پرونده 11 تن از اعضای هیات علمی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی بررسی و مصوبات جلسه جهت اجرا ابلاغ گردید.

رسانه جدید

۶ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۴۹
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۹۷