جلسه با معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

به منظور گسترش هرچه بیشتر همکاری های مشترک پژوهشگاه استاندارد و معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و در راستای  تکلیف پژوهشگاه در زمینه بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، جلسه ای با موضوع معرفی فعالیت ها و خدمات قابل ارائه و بررسی زمینه های همکاری مشترک در دفتر معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، با هماهنگی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مدیران معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری پژوهشگاه استاندارد، سرپرست و مشاور پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، سرپرست مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری و سرپرست امور حقوقی و قراردادهای پژوهشگاه برگزار گردید، ضمن بررسی ظرفیت های همکاری مشترک پژوهشگاه استاندارد و معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان، منابع، توانمندی، ظرفیتها و پتانسیل های پژوهشگاه استاندارد جهت ارائه خدمات استانداردسازی محصولات دانش بنیان و خدمات مشاوره ای فنی و مدیریتی به شرکت های دانش بنیان تشریح شد. در ادامه با توجه به تکلیف پژوهشگاه برای مشاوره استانداردسازی به شرکت های دانش بنیان، پیشنهاد کارگزاری پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت جهت توانمندسازی شرکت های دانش بنیان از طرف آقای مهندس اعیانی، مدیرکل دفتر شرکت های نوآوری و فناوری دانش بنیان، مطرح گردید. در پایان مقرر شد پیشنهادات معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، امکان سنجی شود و در هر زمینه پورپوزال تهیه و در جلسه آتی با معاونت توسعه مطرح گردد. همچنین نماینده ای از طرفین جهت پیگیری مصوبات معرفی گردد و ترتیبات لازم جهت برگزاری نشست ها و کارگروه های تخصصی مشترک جهت تحقق مصوبات جلسه، فراهم گردد.

شایان ذکر است در این جلسه موارد مربوط به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری پژوهشگاه به تفصیل توسط سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری و سرپرست امور حقوقی و قراردادهای پژوهشگاه استاندارد تشریح و بررسی و در خصوص آن بحث و تبادل نظر انجام شد.

رسانه جدید

۱۵ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۵۶
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۵۹