جلسه با ستاد ویژ توسعه فناوری نانو و بازدید از چهادهمین نمایشگاه محصولات نانو

نظر به تکلیف قانونی پژوهشگاه استاندارد مطابق با بند 22 بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، با محوریت استاندارد سازی محصولات دانش بنیان، جلسه ای بین گروه استاندارد ستاد ویژ توسعه فناوری نانو و پژوهشکده فناوری و مهندسی در محل چهاردهمین نمایشگاه نانو در تاریخ 18/آبان ماه/1402 برگزار گردید.

در این جلسه توانمندیها و ظرفیتهای پژوهشگاه استاندارد توسط آقای دکتر نوری سرپرست پژوهشکده فناوری و مهندسی معرفی و زمینه های همکاری در زمینه تدوین و بروز رسانی استانداردهای ملی، ایجاد همکاریهای مشترک ، تبادل اطلاعات و تجربیات و توانمندیهای علمی فنی و کارشناسی با هدف ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و تدوین استانداردهای محصولات نانو، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین ضمن بازدید از نمایشگاه نانو، سه جلسه نیز با تولیدکنندگان محصولات مختلف برگزار و چالشها و نیازمندیهای شرکتها بررسی شد. مقرر گردید مقدمات لازم جهت انجام همکاری و مشارکتهای علمی و فنی و تدوین استانداردهای مورد نیاز جهت ارزیابی محصولات بر پایه فناوری نانو فراهم گردد.

رسانه جدید

۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۵۹
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۶۴