جلسه عارضه یابی گروه ساحتمانی با انجمن صنفی عایق رطوبتی

نظر به تکلیف قانونی پژوهشگاه استاندارد مطابق با بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی، با محوریت استاندارد و استاندارد سازی، سلسله جلساتی با انجمن های صنفی تولید کنندگان محصولات ساختمانی و همچنین تولید کنندگان این محصولات توسط گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی برگزار می گردد.

در این راستا جلسه ای با حضور نمایندگان انجمن صنفی تولید کنندگان عایق رطوبتی دلیجان، استان فارس، استان آذربایجان شرقی، کارشناسان اداره کل استاندارد مرکزی، معاونت محترم صنایع غیر فلزی، معاونت محترم پژوهشکده فناوری و مهندسی پژوهشگاه استاندارد و اعضای گروه ساختمانی و معدنی در محل دفتر مدیریت گروه ساختمانی و معدنی برگزار گردید. در این جلسه توانمندیها و ظرفیتهای پژوهشگاه استاندارد و گروه ساختمانی توسط خانم دکتر احمدی مدیریت گروه، معرفی و زمینه های همکاری در زمینه تدوین و بروز رسانی استانداردهای ملی، ایجاد همکاریهای مشترک ، تبادل اطلاعات و تجربیات و توانمندیهای علمی فنی و کارشناسی با هدف ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرای طرحها و پروژه های مشترک، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین مقرر گردید مقدمات لازم جهت انجام همکاری و مشارکتهای علمی و فنی، فراهم گردد.

رسانه جدید

۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۰۶
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۸۵