برگزاری هشتاد و ششمین کمیته ترفیعات پژوهشگاه استاندارد

هشتاد و ششمین کمیته ترفعات پژوهشگاه استاندارد در روز سه شنبه مورخ 26/دیماه/1402 به منظور بررسی پرونده های مرتبط با اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی برگزار گردید. در این نشست پرونده 8 تن از اعضای هیات علمی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی، شیمی و پتروشیمی و فناوری و مهندسی بررسی و مصوبات جلسه جهت اجرا ابلاغ گردید.

رسانه جدید

۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶:۰۲
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۸۵