هیات علمی پژوهشگاه استاندارد به عضویت هیات تحریریه مجله بین المللی Journal of Tethys انتخاب شد

بهزاد سعیدی رضوی، هیات علمی گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی پژوهشگاه استاندارد بعنوان عضو هیات تحریریه مجله بین‌المللی با عنوان Journal of Tethys با نمایه ISC انتخاب شد.
بهزاد سعیدی رضوی، هیات علمی گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی پژوهشگاه استاندارد بعنوان عضو هیات تحریریه مجله بین‌المللی با عنوان Journal of Tethys  با نمایه ISC  نائل شد.
این مجله به زبان انگلیسی و بصورت فصلنامه در خصوص پژوهش‌های علوم زمین انتشار می‌یابد و شامل موضوعاتی نظیر: لرزه‌نگاری، گوهر شناسی، آبشناسی، محیط زیست زمین، سن سنجی، سنجش از دور، GIS ،اکتشافات فلزی و هیدروکربورها، زمین‌شناسی نفت، زمین گردشگری، نانوتکنولوژی علوم زمین، ژئوشیمی، رسوبشناسی و غیره است. سایر اعضاء هیات تحریریه این مجله که با ISSN:2345-2471 منتشر می‌شود از کشورهای سوئیس، کانادا، استرالیا، ایتالیا، نروژ، اسلواکی، آمریکا، مصر و هند می‌باشند.
۴ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰
C94883F7-47F9-4F33-B756-A90A00DEB0D8 |
تعداد بازدید : ۵۹۰