طی ابلاغی از سوی آقای دکتر مهدی اسلام پناه سرپرست پژوهشگاه استاندارد منصوب شد

طی ابلاغی از سوی آقای دکتر مهدی اسلام پناه ریاست سازمان ملی استاندارد ایران آقای دکتر حمیدرضا خالدی به سرپرستی پژوهشگاه استاندارد منصوب شدند.

در قسمتی از این ابلاغ آمده است:

با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله و به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص، جوان و کارآمد و با استعانت از درگاه ایزد منان و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاک دستی و فساد ستیزی، قانون مداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در جهت نیل به آن تلاش و همت نمایید.

رسانه جدید

حکم دکتر خالدی

 

۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ۱۶:۲۴
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۴۶۰