ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر علی توکلی گلپایگانی عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

پیرو برگزاری  سومین جلسه از دهمین دوره هیات ممیزه سازمان پژوهش‌‌های علمی و صنعتی ایران، جناب آقای دکتر علی توکلی گلپایگانی عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری و مهندسی موفق به ارتقاء مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری گردیده اند. ضمن عرض تبریک، توفیق روزافزون برای ایشان خواهانیم.


علی توکلی گلپایگانی
رسانه جدید

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۰:۴۵
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۱۱۰