فراخوان طرح پژوهشی: سلامتی پوشاک کودکان و البسه زیر

سازمان ملی استاندارد ایران در نظر دارد سلامتی پوشاک کودکان و البسه زیر را در قالب طرح پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

فراخوان طرح پژوهشی:

سلامتی پوشاک کودکان و البسه زیر

  سازمان ملی استاندارد ایران در نظر دارد سلامتی پوشاک کودکان و البسه زیر را در قالب طرح پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. بدین وسیله از اساتید محترم آن دانشکده درخواست میگردد با توجه به شرح خدمات ارائه شده به شرح زیر طرح پیشنهادی خود را حداکثر تا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از طریق پست الکترونیکی rof@standard.ac.ir  به این پژوهشگاه ارسال نمایند.
لازم به ذکر است فرمت پروپزالهای پژوهشی از طریق سایت پژوهشگاه به آدرس www.standard.ac.ir  قابل دسترسی می باشد. علاوه بر این دفتر پژوهشهای کاربردی و تجاری سازی فناوری پژوهشگاه با شماره تماس ۰۲۶۳۲۸۲۳۷۱۶ پاسخگوی سوالات احتمالی خواهد بود.

 شرح خدمات

 فلزات سنگین و باقیمانده ترکیبات شیمیایی و رنگزاهای حاوی آمینهای ممنوعه موجود در البسه زیر و البسه کودکان می تواند منجر به حساسیت زایی یا سرطان زایی در اثر تماس پوست بدن با لباس شود و ضروری است روشهای آزمون مناسب برای تعیین میزان ترکیبات شیمیایی غیر مجاز استخراج شده شناسایی و دستیابی به نتایج آزمون تکرارپذیر و تجدید پذیر مورد بررسی قرار گیرد. در این طرح لازم است میزان ترکیبات شیمیایی مذکور تعیین و آزمونهای مرتبط با اندازه گیری مقدار فلزات با روشهای پیشرفته مانند جذب اتمی - ICP  اندازه گیری مقدار فرم الدئید اندازه گیری مقدار برخی ترکیبات فنلی اندازه گیری مقدار برخی ترکیبات فتالات و اندازه گیری مقدار آمینهای معین آروماتیک مشتق شده از رنگزاهای آزو و شناسایی نوع رنگزاهای استخراجی از پوشاک کودکان و البسه زیر مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار گیرد.

 *** فرم  پیشنهاد پروژه پژوهشی را از اینجا دانلود کنید ***

رسانه جدید

 

 

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۶:۱۱
تعداد بازدید : ۴۷۸