برگزاری دوره آموزشی " کنترل عملکرد محیط های کشت میکروبیولوژی"

کارگاه آموزشی کنترل عملکرد محیط های کشت میکروبیولوژی ویژه مدیران کنترل کیفیت شرکت های تولیدی و آزمایشگاه های همکار مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8663 به مدت دو روز در روزهای اول و دوم مرداد ماه به صورت تئوری و عملی در آزمایشگاه مرجع میکروبیولوژی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد .
کارگاه آموزشی کنترل عملکرد محیط های کشت میکروبیولوژی ویژه مدیران کنترل کیفیت شرکت های تولیدی و آزمایشگاه های همکار مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8663 به مدت دو روز در اول و دوم مرداد ماه به صورت تئوری و عملی در آزمایشگاه مرجع میکروبیولوژی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد .
به منظور تضمین اعتبار نتایج آزمون‌های کشت میکروبیولوژی، لازم است مناسب بودن محیط های کشت مورد استفاده برای بازیابی میکروارگانیسم‌های هدف و عدم رشد سایر میکروارگانیسم‌های غیر هدف مورد بررسی قرار گیرد. کیفیت محیط‌های کشت به کیفیت ترکیبات اصلی، فرمولاسیون صحیح، کیفیت روش‌های آماده‌سازی، حذف آلودگی میکروبی و بسته بندی و شرایط نگهداری مناسب آن ها بستگی دارد.
به این منظورکارگاه آموزشی "کنترل عملکرد محیط های کشت" ویژه مدیران کنترل کیفیت شرکت های تولیدی و آزمایشگاه های همکار مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8663 به مدت دو روز در اول و دوم مرداد ماه به صورت تئوری و عملی در آزمایشگاه مرجع میکروبیولوژی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد .
در این دوره دو روزه که توسط خانم ها فهیمدخت مختاری عضو هیأت علمی گروه میکروبیولوژی و زهرا مهدی زاده برگزار شد انواع محیط‌های کشت میکروبی، انواع میکروارگانیسم های آزمون و روش‌های بررسی کنترل عملکرد کمی و کیفی محیط های جامد و مایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یادآور می شود با توجه به اهمیت آموزش این دوره برای کنترل کیفیت محیط های کشت میکروبی و تضمین نتایج آزمون‌ها، در نظر است در سه تاریخ دیگر نیز در سال جاری دوره مذکور برگزار شود که از طریق پرتال آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه اطلاع رسانی انجام شده است.
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۰۲
87263DC5-224B-4767-B5DF-AABB009D4098 |
تعداد بازدید : ۱,۵۶۰