انجام طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی ویژگی‌های روغن گلرنگ تهیه شده به روش پرس سرد"

طرح تحقیقاتی "بررسی ویژگی‌های روغن گلرنگ تهیه شده به روش پرس سرد" توسط اعضای هیات علمی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد و با همکاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه تبریز و شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی انجام شد.
طرح تحقیقاتی "بررسی ویژگی‌های روغن گلرنگ تهیه شده به روش پرس سرد" توسط اعضای هیات علمی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد (زهرا پیراوی ونک به عنوان مجری و قاسم فدوی به عنوان همکار طرح)، و با همکاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه تبریز و شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی انجام شد. نتایج این بررسی ضمن تعیین ویژگی‌های روغن گلرنگ تولید شده در کشور، در افزایش دامنه استاندارد ملی 13392 با عنوان "روغن‌های خوراکی تهیه شده به روش پرس سرد- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" مورد استفاده قرار خواهدگرفت. در این پژوهش به بررسی ویژگی‌های کیفی، فیزیکی و شیمیایی و همچنین ماهیتی یا ترکیبی روغن گلرنگ بر مبنای استاندارد ملی 13392 پرداخته شده‌است. گلرنگ یکی از دانه‌های روغنی است که به دلیل سازگاری وسیع آن با شرایط خشکی، شوری، گرما و کویری، برای کشت بسیار مناسب می باشد. وجود توده‌های متنوع محلی و انواع تیپ‌های وحشی آن در سراسر کشور نشان از سازگاری بالای این گیاه روغنی با شرایط آب و هوایی بخش‌های وسیعی از کشور را دارد، که می‌توان با توسعه کشت آن از یک سو، از واردات بخش زیادی از روغن‌ها و چربی‌های گیاهی به کشور جلوگیری کرد و از سوی دیگر، تولید روغن‌های گیاهی خوراکی تهیه شده به روش پرس سرد را که از نظر ویژگی‌های تغذیه ای، سلامت بخشی و ارگانولپتیکی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند (در صورت به کارگیری روش مناسب تولید) در صنایع کوچک و متوسط در کشور افزایش داد. ارقام گلرنگ انتخابی در این تحقیق شامل اصفهان، صفه، گلدشت، گل مهر، پدیده، فرامان و سینا بودند که از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی تهیه شدند. شایان ذکر است که این پروژه از تابستان سال 1396 آغاز و در فروردین سال 1397 به اتمام رسید.
۵ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۳۴
E703B2BA-AFEA-4679-9026-A8EC00959DD0 |
تعداد بازدید : ۷۶۷