روش اجرایی "نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های همکار"

روش اجرایی "نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های همکار به شماره مدرک 130/245/ر به تاریخ تصویب اولیه 1396/4/12" به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد. ضمناً این روش اجرایی از نوع مدرک برون سازمانی محسوب شده و تحت کنترل نمی‌باشد و کلیه کاربران خارج از سازمان ملی استاندارد ایران لازم است قبل از مراجعه به این مدرک نسبت به روز آمد بودن آن از طریق سازمان اطمینان حاصل نمایند. برای دسترسی به روش اجرایی مذکور به آدرس پورتال سازمان ملی استاندارد ایران به گزینه "درباره سازمان" به بخش دستورالعمل‌ها مراجعه فرمایید.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۴:۳۰
71C18671-A5AF-4EA0-B65C-A8E500947F68 |
تعداد بازدید : ۱,۱۸۰