امضای تفاهم‌نامه همکاری پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی با شرکت معیار دانش پارس

به منظور تبادل اطلاعات، تجربیات و استفاده از توانمندی‌های علمی و فنی، تفاهم‌نامه همکاری بین فرزانه انصاری رییس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد و سید امین اسماعیلیان مدیرعامل شرکت معیار دانش پارس، امضاء شد.
به منظور تبادل اطلاعات، تجربیات و استفاده از توانمندی‌های علمی و فنی، در روز چهارشنبه مورخ 97/1/22 تفاهم نامه همکاری بین فرزانه انصاری رییس پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد و سید امین اسماعیلیان مدیرعامل شرکت معیار دانش پارس، در محل دفتر شرکت دانش بنیان معیار دانش پارس (اصفهان) امضاء شد. این تفاهم‌نامه که به مدت سه سال دارای اعتبار می‌باشد، شامل مواردی همچون برگزاری دوره‌های آموزشی و انجام پروژه‌های پژوهشی مشترک و نیز ارایه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره‌ای، به بخش‌های دولتی و خصوصی مرتبط، در راستای تضمین کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تدوین استانداردهای کارخانه‌ای، ملی و بین‌المللی است.

امضای تفاهم نامه پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی با شرکت معیار دانش پارس

                              

امضای تفاهم نامه پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی با شرکت معیار دانش پارس
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۰۵:۵۱
605F4383-708F-4F2D-847E-A8C500AA9F71 |
تعداد بازدید : ۸۹۱