طرح پژوهشی ساخت دستگاه‌های آزمون دوام و عملکرد تشک خواب ماشینی

طرح پژوهشی با عنوان "‌بررسی و تعیین ویژگی‌های عملکردی و الزامات کیفی تشک‌های خواب ماشینی و طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمون کارآیی و دوام آن‌ها" در گروه پژوهشی نساجی و چرم به اتمام رسید.
طرح پژوهشی با عنوان "‌ بررسی و تعیین ویژگی‌های عملکردی و الزامات کیفی تشک‌های خواب ماشینی و طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمون کارآیی و دوام آن‌ها" از محل اعتبارات ابلاغی سازمان ملی استاندارد ایران در گروه پژوهشی نساجی و چرم اجرا شد و به اتمام رسید. در این طرح، ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای جهت بررسی استانداردهای بین‌المللی موجود در مورد ویژگی‌های تشک خواب ماشینی و نیز روش‌های آزمون آن‌ها صورت گرفت. پس از بررسی استانداردهای بین‌المللی، طرح و جزئیات ساخت دستگاه‌های آزمون مربوطه به سختی، دوام و سفتی تشک خواب ماشینی استخراج، در ادامه دستگاه‌های یاد شده ساخته شد و به بهره‌برداری ‌رسید.

تشک خواب ماشینی تشک خواب ماشینی
۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۵۲
E0AA59A0-267D-4800-A7C1-A89A00ED0152 |
تعداد بازدید : ۶۲۸