تعیین MRL آفت کش ها در محصولات کشاورزی، مبتنی بر اصول ارزیابی خطر

میزان حد مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها (MRL) به عوامل مختلف از جمله تنوع مصرف آفت‌کش، سبد غذایی هر کشور و حد مجاز روزانه سم که می‌تواند وارد بدن انسان شود (ADI)، بستگی دارد.
میزان حد مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها (MRL) به عوامل مختلف از جمله تنوع مصرف آفت‌کش، سبد غذایی هر کشور و حد مجاز روزانه سم که می‌تواند وارد بدن انسان شود (ADI)، بستگی دارد. لذا ضروری است هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود نسبت به تعیین MRL های ملی اقدام نماید. تعیین شاخص‌های حداکثر مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها با هدف تضمین سلامت جامعه و تحقق یکی از الزامات مهم پایش باقیمانده آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی برای اولین بار در سال 89 در قالب یک فعالیت متمرکز تیمی در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور انجام‌گردیده و حاصل آن تعیین MRL های ملی برای تمامی آفت‌کش‌های ثبت شده در کشور بر روی محصولات کشاورزی در آن مقطع زمانی و تدوین 8 استاندارد ملی برای گروه‌های مختلف محصولات کشاورزی بوده است.
با توجه به اینکه هیأت نظارت بر ثبتِ سموم، به طور مستمر و با توجه به درخواست شرکت‌های تولیدکننده آفت‌کش، کاربرد ترکیبات جدیدی را برای مبارزه شیمیایی با آفات بر روی محصولات کشاورزی ثبت و یا کاربرد برخی از آفت‌کش‌ها را حذف و یا معلق می‌نماید و از این رو فهرست سموم مجاز در کشور به طور مستمر در حال به‌روزرسانی است. در همین رابطه کمیته کشوری تعیین MRL متشکل از نماینده پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی رویا نوربخش به عنوان دبیر کمیته و متخصصان و اعضای هیأت علمی سایر سازمان‌های ذیربط از ابتدای بهمن 1395 آغاز به کار نموده و ضمن بررسی جدیدترین متدهای تعیینMRL ملی و جمع‌آوری آخرین اطلاعات مربوط به ثبت و کاربرد آفت‌کش‌های جدید، مبادرت به تعیینMRL های ملی بر پایه ارزیابی خطر و بر مبنای داده‌های ملی نموده‌است.

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۰۸:۳۸
1D93E575-ADE6-41A4-B7CB-A81000C80B31 |
تعداد بازدید : ۲,۰۵۸