ارزیابی انطباق نمونه های فاقد آزمایشگاه تایید صلاحیت، توسط پژوهشگاه استاندارد

پیرامون نشست مشترک میان هیات اعزامی پژوهشگاه استاندارد با اداره کل استاندارد هرمزگان، مقرر گردید نمونه هایی که فاقد آزمایشگاه تایید صلاحیت هستند، توسط کارشناسان پژوهشگاه استاندارد ارزیابی شوند.
پیرامون نشست مشترک میان هیأت اعزامی پژوهشگاه استاندارد با اداره کل استاندارد هرمزگان، مقرر گردید نمونه‌هایی که فاقد آزمایشگاه تایید صلاحیت هستند، توسط کارشناسان پژوهشگاه استاندارد ارزیابی شوند.
پژوهشگاه استاندارد این نمونه‌ها را که مشمول استاندارد اجباری هستند با نظارت بر فرایند آزمون در محل پژوهشگاه ارزیابی خواهد نمود.
۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹
2A5C08F3-5247-4796-93A5-A7F700F9BDC8 |
تعداد بازدید : ۵۹۶