رتبه بندی آزمایشگاه های پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان به منظور تقدیر از همکاران نمونه و آزمایشگاه‌های ممتاز، اقدام به تدوین دستورالعمل رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های پژوهشکده نموده است.
پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان به منظور تقدیر از همکاران نمونه و آزمایشگاه‌های ممتاز، اقدام به تدوین دستورالعمل رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های پژوهشکده نموده است. به نقل از مهدی شرع پسند، رییس پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان با استفاده از این دستورالعمل بالغ بر 50 آزمایشگاه مستقر در این پژوهشکده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی آزمایشگاه ها از لحاظ سیستم مدیریت ایمنی (OHSAS 18001) و سیستم مدیریت آزمایشگاهی(ISO/IEC 17025)و همچنین ارزیابی در دقت و سرعت در پاسخگویی به نتایج آزمون می باشد.
۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴
A10A2130-F4DF-4236-9DEE-A7F700F59020 |
تعداد بازدید : ۵۷۴