فعالیت مجدد کمیته متناظر کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی با موضوع زیست‌شناسی مصنوعی (Synthetic Biology)

کمیته متناظر کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی، فعالیت مجدد خود را در حوزه زیست‌شناسی مصنوعی (Synthetic Biology) و غذاهای حاصل از آن که پیش از این نیز در پروتکل کارتاهنا مورد بحث بوده است آغاز نمود.
کمیته متناظر کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی، به مدت 8 سال با اظهارنظر و پیشنهاد در مورد پیش‌نویس‌های ارسالی و شرکت در اجلاسیه‌های بین‌المللی فعالیت داشته است. این کمیته در جلسه عمومی که در تاریخ 1396/05/09 با ریاست بهزاد قره‌یاضی از وزارت جهاد کشاورزی و نایب رئیسی مهرناز خیراندیش از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیری فهیم‌دخت مختاری از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد برگزار گردید، فعالیت مجدد خود را در حوزه زیست‌شناسی مصنوعی (Synthetic Biology) و غذاهای حاصل از آن که پیش از این نیز در پروتکل کارتاهنا مورد بحث بوده است آغاز نمود. پروتکل کارتاهنا یک معاهده بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون تنوع زیستی است که در سال 2000 به منظور استفاده و حمل و نقلِ ایمنِ ارگانیسم تراریخته زنده (LMO) حاصل از بیوتکنولوژی مدرن، به تصویب رسیده است و در سال 2003 اجرای آن در سطح بین‌المللی الزامی شده است. قانون ایمنی زیستی ایران مصوب 1388 نیز با در نظر گرفتن این پروتکل تهیه شده است. شایان ذکر است که زیست‌شناسی مصنوعی تلفیقی از زیست‌شناسی و مهندسی است که با طراحی و ساخت مصنوعی ارگانیسم‌ها و سیستم‌های بیولوژیک جدید نظیر آنزیم‌ها، چرخه‌های ژنتیکی و سلول‌ها، یا بازطراحی آن‌ها، در جهت توسعه و بهبود استفاده در صنعت و تحقیقات بیولوژی به‌کار گرفته می‌شود.
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ۰۹:۱۳
053A37E6-404D-48C6-A78A-A7F100E2115F |
تعداد بازدید : ۶۷۲