کتاب " سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی" منتشر شد.

در این راستا کتابی تحت عنوان "سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی" به قلم مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نگارش شده و به چاپ رسیده است.
نظر به تغییرات قابل توجه در محیط تجارت بین‌الملل و لزوم پویایی فرآیندهای مرتبط با این امر که مستلزم شناخت کافی و ایجاد توانمندی لازم در گمرکات کشور به منظور تعامل موثر با طرف‌های تجاری در چرخه تجارت می باشد، نیاز به بازنگری در وضعیت موجود گمرک و بهره‌گیری از فناوری های نوین بومی و متناسب نمودن ساختار سازمانی گمرک بر مبنای این تحولات و اعمال شیوه های نوین مدیریتی به منظور بهبود فضای کسب و کار، کاهش موانع تجاری و گمرکی و افزایش شفافیت در نظام تجارت خارجی کشور به شهود احساس می‌گردید. در این راستا کتابی تحت عنوان "سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی" به قلم مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نگارش شده و به چاپ رسیده است.
این کتاب دربرگیرنده نیازها و الزامات به کارگیری گمرک الکترونیک همراه با مهندسی مجدد فرآیندهای سنتی و تشریح اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق کامل گمرک الکترونیک مطابق با آخرین مطالعات تطبیقی صورت گرفته در کشورهای پیشرفته در این حوزه بوده که لازم است تا از محتویات ارزشمند کتاب حاضر در جهت آشنایی کامل جامعه ذینفعان با فرآیندهای نوین گمرکی به منظور شفاف‌سازی، روان‌سازی و یکنواخت‌سازی در رویه های گمرکی به نحو مقتضی بهره برداری گردد.
۲۳ اَمرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۱۰
3214B0A1-B776-4554-AA30-A7CF00E14D0F |
تعداد بازدید : ۱,۷۰۱