کمیته فنی متناظر ایزو با موضوع بازیافت آب در ایران تاسیس شد.

نشست تاسیس کمیته فنی متناظر ایزو با موضوع بازیافت آب با حضور جمع کثیری از متخصصین و کارشناسان خبره حوزه آب و فاضلاب و محیط زیست و بسیاری از متخصصین و صاحب نظران مرتبط با این حوزه، در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و این کمیته تاسیس شد.
نشست تاسیس کمیته فنی متناظر ایزو TC282 :Water Reuse (بازیافت آب) با حضور جمع کثیری از متخصصین و کارشناسان خبره حوزه آب و فاضلاب و محیط‌زیست ادارات کل آب و فاضلاب و محیط زیست سراسر کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت-معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی، اساتید دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های معتبر کشور و بسیاری از متخصصین و صاحب نظران مرتبط با این حوزه، در محل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و این کمیته تاسیس شد. در این نشست با استقرار دبیرخانه در محل پژوهشگاه استاندارد موافقت شد. همچنین ناهید رشت چی از شرکت آب و فاضلاب استان البرز به عنوان رئیس کمیته، رامین عزتی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی به عنوان نایب رئیس و شکوفه شارخی رضایی مسئول آزمایشگاه آب و پساب پژوهشگاه استاندارد، به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند. لازم به ذکر است که کمیته متناظر فنی مذکور در زمینه تدوین استانداردهای بین المللی در حوزه بازیافت آب، با مشارکت کلیه ذینفعان در کشور فعالیت خواهد نمود.
۲۳ اَمرداد ۱۳۹۶ ۰۶:۱۵
1BE7968F-F8D7-4CFF-A4DD-A7CF00B13C38 |
تعداد بازدید : ۶۸۷