فراخوان عضویت درکمیته کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه‌های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین‌المللی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته‌های فنی متناظر می‌نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشد. از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته‌های فنی کمیسیون کدکس، کمیته متناظر کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی به منظور ارتقاء فعالیت‌های کمیته، نسبت به ترمیم ساختار و جذب اعضای جدید اقدام کرده است. 
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/07/05
نقش و وظایف اعضاء
پس از ایجاد کمیته فنی متشکل از گروه های ذینفع، اعضای کمیته با مشارکت و اعلام نظر روی مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی نقش مهمی در مشارکت بین‌المللی با حفظ منافع ملی دارند.
به همین منظور پس از تأیید عضویت متقاضیان، دبیر کمیته فنی مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی را برای اعضاء ارسال می‌نماید و اعضاء براساس منافع ملی و شرایط فنی نسبت به پاسخ‌دهی به این مدارک اقدام می‌نمایند.
دامنه کاربرد
دامنه کاربرد و فعالیت جدید کمیته کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی:  
زیست‌شناسی مصنوعی (Synthetic Biology) 
بیولوژی مصنوعی تلفیقی از زیست‌شناسی و مهندسی است که با طراحی و ساخت مصنوعی ارگانیسم‌ها و سیستم‌های بیولوژیک جدید نظیر آنزیم‌ها، چرخه‌های ژنتیکی و سلول‌ها، یا بازطراحی آنها، درجهت توسعه و بهبود استفاده در صنعت و تحقیقات بیولوژی به‌کار گرفته می‌شود.
این کمیته متناظر که همراه با کمیته بین‌المللی کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی، با اظهار نظر و پیشنهاد در مورد پیش‌نویس‌های ارسالی و شرکت در اجلاسیه‌های بین‌المللی به مدت 8 سال فعالیت داشته است، اکنون درصدد است در حوزه زیست‌شناسی مصنوعی و غذاهای حاصل از آن که در پروتکل کارتاهنا نیز مورد بحث قرار گرفته، فعالیت نوینی را در سطح ملی و در صورت امکان، در سطح بین‌المللی آغاز نماید. بدین ترتیب از کلیه متخصصین این حوزه دعوت میشود، درصورت تمایل برای عضویت در این کمیته اقدام نمایند. 
نحوه عضویت
لطفاً فرم عضویت را پس از تکمیل نمودن به آدرس ایمیل mfahimdokht@gmail.com ارسال فرمایید.
دانلود فرم عضویت
۳ اَمرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۵۷
3011FCAE-12C3-49F7-9E8D-A7BB00AC5E94 |
تعداد بازدید : ۵۵۱