راه اندازی روش آزمون همولیزکنندگی مواد به کار رفته در وسایل پزشکی

روش آزمون همولیزکنندگی مواد به¬کار رفته در وسایل پزشکی مطابق با استاندارد بین‌المللی ASTM F756 و استاندارد ملی 21665 توسط فرنوش عطار دبیر استاندارد مذکور در آزمایشگاه گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی راه اندازی شد.
روش آزمون همولیزکنندگی مواد به کار رفته در وسایل پزشکی مطابق با استاندارد بین‌المللی ASTM F756 و استاندارد ملی 21665 توسط فرنوش عطار دبیر استاندارد مذکور در آزمایشگاه گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی راه اندازی شد. روش آزمون همولیزکنندگی یک روش آزمون برون‌تنی است که در آن میزان هموگلوبین آزاد شده از گلبول‌های قرمز خون تحت شرایط تماس مستقیم وسیله پزشکی یا تماس مایع استخراجی حاصل از وسیله پزشکی با خون اندازه‌گیری می‌شود. با توجه به آسیب‌های ناشی از همولیز خون (کاهش ظرفیت حمل اکسیژن گلبول‌های قرمز، تنش در کلیه یا اندام‌های دیگر به علت افزایش مقدار هموگلوبین آزاد پلاسما و ...)، انجام این آزمون برای وسایل پزشکی (مانند: ست سرم، میکروست و ...) که طبق استاندارد ملی شماره 4-7216 مشمول آزمون همولیز می‌شوند؛ ضروری است.
۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۳۸
9F56E217-F736-41FE-928E-A7A300F9697C |
تعداد بازدید : ۵۳۸