برگزیده مهمترین اخبار پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی

برگزیده مهمترین اخبار پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی در ابتدای سال 1396

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد 15189
دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد 15189 در تاریخ 23 الی 25 خرداد ماه 96 برای ارزیابهای پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت برگزار شد. در این دوره تعداد 25 نفر از ارزیابهای آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون بر اساس الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 17025، در خصوص ارزیابی آزمایشگاه های تشخیص طبی با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 15189 آشنا شدند. این دوره بخشی از آموزشهای لازم برای ورود ارزیابها به بانک مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص ارزیابی آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشد.

برگزاری هفتمین جلسه کمیته راهبری نظام صدور گواهینامه کیفیت کالاها و تجهیزات نفت
هفتمین جلسه کمیته راهبری نظام صدور گواهینامه کیفیت کالاها و تجهیزات نفت در 29 خرداد 96 در دفتر معاونت محترم مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت تشکیل و ادامه برنامه اجرایی قراردادهای فیمابین با پژوهشگاه استاندارد تشریح شد. در این جلسه ضمن تشریح ادامه مراحل اجرایی پروژه توسط مجری پروژه – رئیس پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی و تایید مراحل اجرایی توسط حبیب الله بی طرف معاون مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت، مراحل اجرایی توسط کمیته به تصویب رسید. در این خصوص، با اتمام پروژه های توانمندسازی و اجرای سیستم در نهاد صدور گواهینامه مستقر در انجمن نفت ایران، گواهی تطبیق compliance certification از شهریور ماه 96 و گواهی محصول بر اساس الزامات ISO 17065 از اسفند ماه 1396 برای سازندگان کالاها و تجهیزات توسط نهاد صدور گواهینامه محصول، صادر خواهد شد.

برگزاری اولین جلسه نشست نهادهای صدور گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت
اولین جلسه نشست نهادهای صدور گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت  certification body، در خصوص امکان اجرای طرح برچسب زیست محیطی در کشور عصر روز چهارشنبه مورخ 96/03/31 در دفتر معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. در این جلسه یوسف رشیدی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست به تشریح لزوم ارائه این گواهی برای محصولات تولید داخل پرداخت. در ادامه جلسه انوشه رحمانی- رئیس پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی ضمن تبیین الزامات اصلی سیستم و الزامات فنی مورد نیاز برای تعیین چرخه حیات محصول و تعیین میزان آلایندگی بر آب و خاک و هوا بر اساس الزامات استانداردهای بین المللی 17065 ذ، 14020 و 14040 به تشریح موضوع پرداخت. این جلسه که با استقبال و شرکت نمایندگان بیش از 20 نهاد صدور گواهینامه بین المللی همراه شده بود با پرسش و پاسخ از سوی اعضا ادامه یافت و درنهایت مقرر گردید تا 20 تیرماه 96 کلیه مستندات اعتباری نهادهای صدور گواهینامه کیفیت برای دامنه برچسب های زیست محیطی Eco- Label  به دبیرخانه کمیته – دفتر پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست – ارسال گردد و پس از آن نسبت به طرح گواهی محصول، ارزیابی نهادهای صدور گواهینامه توانمند و مراحل اجرایی فرایند صدور گواهینامه به همراه اعتباربخشی های لازم تصمیم‌گیری شود.

برگزاری اولین کارگاه عملی آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی
اولین کارگاه عملی آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی در روز پنج شنبه 1 تیرماه 96، در آزمایشگاه تشخیص طبی پیوند اجرا شد. در این کارگاه ارزیابها با مراحل مختلف جریان کار در آزمایشگاه های تشخیص طبی، از پذیرش بیمار، نمونه برداری، آماده سازی های نمونه قبل از آزمون، شیوه انجام آزمون و نحوه تحلیل نتایج برای ارائه گزارش نهایی آزمون و همچنین روشهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت داخلی و خارجی آشنا شدند. 

برگزاری جلسه در خصوص اعتباربخشی به آزمایشگاه های تشخیص طبی
در راستای اجرای تفاهم نامه فیمابین پژوهشگاه استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، اولین جلسه برنامه ریزی برای تعاملات با کلیه ذینفعان در ارزیابی آزمایشگاه های تشخیص طبی، صبح روز جمعه مورخ 96/04/02 در محل پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی برگزار شد. در این جلسه که با حضور محمدحسن هاشمی مدنی عضو هیات مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی کشور تشکیل شد، ضمن استقبال ایشان از این حرکت ارزنده مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و لزوم ورود به نظام اعتباربخشی به آزمایشگاه های تشخیص طبی تصریح کرد که بالغ بر 70 درصد تشخیص بیماری ها بر اساس نتایج آزمون بیمار انجام می شود و در کشور بیش از 5000 آزمایشگاه تشخیص طبی وجود دارد که لازم است در راستای این مهم و بر اساس الزامات و استانداردهای بین المللی اعتبار بخشی شوند. همچنین با عنایت به اهمیت این موضوع بر سلامت جامعه ضمن تقدیر از این حرکت ارزنده توسط سازمان ملی استاندارد ایران، در برنامه ریزی تعاملات فرایندی لازم با کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط، انجمن های مرتبط و آزمایشگاه ها، مشارکت نمودند.

برگزاری دومین جلسه کمیته راهبری استقرار الزامات ISO 17011
دومین جلسه کمیته راهبری استقرار الزامات ISO 17011 در پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی در روز جمعه مورخ 96/04/02 در پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی تشکیل شد. این کمیته که در راستای استقرار الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی به عنوان پیمانکار فرعی مرکز تشکیل گردید، الزامات سیستمی استاندارد تشریح شد تا در قالب برنامه 3 ماه پیاده سازی گردد. در این راستا طبق بند 7-4 الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 17011، الزمات سیستمی لازم برای پیمانکاری فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت اجرا می گردد و کلیه فرایندهای پیمانکاری برای مرکز ملی تایید صلاحیت جهت ارزیابی های آزمایشگاههای آزمون وکالیبراسین، آزمایشگاه های تشخیص طبی، نهادهای بازرسی و در صورت امکان نهادهای صدور گواهینامه بر اساس الزمات استانداردهای ملی ایران به شماره های 17025، 15189، 17020 و 17021 انجام خواهد شد.

انتشار گزارش نهایی اجرای آزمون مهارت آزمون مهارت کالیبراسیون
گزارش نهایی اجرای آزمون مهارت آزمون مهارت کالیبراسیون - ترموکوپل ، که از آذر ماه 95 تا فروردین ماه 96 با مشارکت 16 آزمایشگاه کالیبراسیون، به صورت "مشارکت متوالی" اجرا شده بود، پس از تحلیل نتایج بر روی سایت مرکز آزمون مهارت استاندارد قرار گرفت. در این گزارش مقادیر تخصیص یافته و عدم قطعیت گسترده از نتایج آزمایشگاه مرجع، تعیین آماره En برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مشارکت کنندگان اعلام شده است. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد مشارکت کنندگان نشان می دهد که 69% مشارکت کنندگان در مقدار نامی 150 درجه سلسیوس، 56% مشارکت کنندگان در مقادیر نامی 250 و350 درجه سلسیوس و 38% مشارکت کنندگان در مقدار نامی 500 درجه سلسیوس، در این آزمون، نمره En رضایت بخش کسب کرده اند. 

۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶
20FC55EB-DD5C-4AFB-8970-A7A0010694E9 |
تعداد بازدید : ۶۱۰