تصویب استاندارد سمیت مواد شیمیایی

استاندارد سمیت مواد شیمیایی در چهارصد و شصت و یکمین اجلاسیه کمیتۀ ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی به تصویب رسید.
استاندارد سمیت مواد شیمیایی تحت عنوان«شناسایی مواد شیمیایی آسیب‌رسان جدی به چشم و مواد شیمیایی بدون نیاز به طبقه‌بندی تحریک زا یا آسیب‌رسان جدی به چشم- آزمون برون تنی مواجهه کوتاه‌مدت» در چهارصد و شصت و یکمین اجلاسیه کمیتۀ ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی مورخ 96/03/07 به دبیری احسان زایرزاده، عضو هیات علمی گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، به تصویب رسید. لازم به ذکر است روش آزمون مواجهه کوتاه‌مدت یک روش آزمون برون تنی با استفاده از روش آزمایشگاهی کشت سلولی می‌باشد. این روش می‌تواند تحت شرایط مشخص و محدودیت‌های اختصاصی جهت طبقه‌بندی مخاطره و برچسب‌گذاری مواد شیمیایی (مواد و ترکیبات) به خصوص مواد آرایشی و بهداشتی و ترکیبات نانو که باعث ایجاد آسیب چشمی می‌شوند و همچنین برای مواد شیمیایی که با توجه به تعاریف سامانه جهانی هماهنگ‌کننده­‌ طبقه‌بندی‌‌ و برچسب‌گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل، به طبقه‌بندی نیاز ندارند ولی باعث آسیب چشم و یا تحریک چشم می‌شوند، استفاده شود.
۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۰۲
9C4CC85F-C80C-406F-B8D7-A79200BE2D96 |
تعداد بازدید : ۶۱۲