چهل و نهمین اجلاس کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها

چهل و نهمین کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها در تاریخ 3 لغایت 9 اردیبهشت ماه 1396 در کشور چین، شهر پکن با حضور بیش از 300 نماینده عضو کمیته مذکور از 52 کشور جهان، به همراه 11 نهاد بین المللی و یک سازمان عضو (اتحادیه اروپا) برگزار شد.
چهل و نهمین کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها در تاریخ 3 لغایت 9 اردیبهشت ماه 1396 در کشور چین، شهر پکن با حضور بیش از 300 نماینده عضو کمیته مذکور از 52 کشور جهان، به همراه 11 نهاد بین المللی و یک سازمان عضو (اتحادیه اروپا) برگزار شد. در این اجلاس رویا نوربخش دبیر کمیته فنی متناظر کدکس باقیمانده آفت کش ها از پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی به عنوان نماینده سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد، شرکت نمودند.
طی این اجلاس، نماینده کشور ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته درخصوص پروژه تعیینMRL استامی پراید، اسپیرو تترامات و ایمیداکلو پراید در پسته که پیش از این در یک مطالعه نظارت شده مزرعه ای توسط جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و انجام شده بود، بازنگری راهنمای566 کدکس با عنوان "راهنمای کاربرد طیف سنجی جرمی برای شناسایی، تایید و کمی سازی اندازه گیری باقیمانده ها" پیشنهاد گردید که بر اساس تصمیم اجلاس مقرر شد تا 3 ماه پیش از پنجاهمین اجلاس، ایران پروپوزال پیشنهادی خود را برای کمیته فنی ارسال نماید. همچنین در حاشیه موضوعات اصلی، گزارش جلسه ویژه کمیته تخصصی مشترک سازمان خواربار جهانی و سازمان بهداشت جهانی (JMPR) در ارتباط با اثرات سم شناختی دیازینون، گلیفوزیت و مالاتیون و قرار دادن آن در مباحث کارگروه تعیینMRL مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۳ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۵۱
252BAEA2-EBBB-41A1-952F-A77D00ECA3C3 |
تعداد بازدید : ۵۶۷