اعلام برنده مزایده خودرو مازاد پژوهشگاه

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در مزایده مورخ 98/05/06 می‌رساند. پاکت های مزایده در جلسه مورخ 98/05/08 در کمیسیون معاملات پژوهشگاه بازگشائی شد.
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در مزایده مورخ 98/05/06 می رساند. پاکت های مزایده در جلسه مورخ 98/05/08 در کمیسیون معاملات پژوهشگاه بازگشائی شد و آقای محمدحسن امرالهی با مبلغ پیشنهادی 346،000،000 ریال به عنوان برنده نهائی پژو پارس نقره ای مدل 1383 مشخص گردیدند. همچنین فروش سمند سورن مدل 1390 از دستور کار مزایده خارج گردید. لذا از کلیه شرکت کنندگان تقاضا می شود برای گرفتن چک های تضمین خود از تاریخ 98/05/13 به اداره تدارکات پژوهشگاه استاندارد( آقای امین الرعایا) مراجعه نمایند .
۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۴
2DC71EC8-F3D9-4E18-85A3-AA9E0100938D |
تعداد بازدید : ۶۱۱