تجدید نظر استاندارد ملی فراورده های نفتی- نمونه برداری دستی

استاندارد ملی ایران به شماره 4189 با عنوان «فراورده‌های نفتی-نمونه‌برداری دستی» که برای نخستین بار در سال 1377 تدوین شده بود، توسط نوشین قلی پور زنجانی، عضو هیات علمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، تجدید نظر شده و در تیرماه سال 1398 به چاپ رسید.
به گزارش دفتر امور تدوین پژوهشگاه، استاندارد ملی ایران به شماره 4189 با عنوان «فراورده‌های نفتی-نمونه‌برداری دستی» که برای نخستین بار در سال 1377 تدوین شد توسط سرکار خانم دکتر نوشین قلی پور زنجانی، عضو هیات علمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، تجدید نظر شده و در تیرماه سال 1398 به چاپ رسید. هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌ها و تجهیزات لازم برای نمونه‌برداری دستی فراورده‌های نفتی مایع، جامد، نفت خام و فراورده‌های میانی، از محل نمونه‌گیری تعیین شده در ظروف اولیه می‌باشد.
روش‌های معرفی شده شامل نمونه‌برداری آب آزاد و دیگر ترکیبات سنگین همراه با نفت و فراورده‌های نفتی می‌باشند. همچنین این استاندارد اطلاعات خاص و اضافی در ارتباط با انتخاب ظرف نمونه‌برداری، آماده‌سازی و حمل و نقل نمونه را ارائه می‌دهد. 

۷ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۳۵
99C94E64-19C8-459A-BB4F-AA9900C7366C |
تعداد بازدید : ۱,۷۹۳