آگهی مزایده خودروهای مازاد پژوهشگاه استاندارد

پژوهشگاه استاندارد به استناد مجوز وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد 2 دستگاه خودرو مازاد و مستعمل خود را شامل یکدستگاه سواری سمند سورن مدل 1390 و پژو پارس مدل 1383 از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
پژوهشگاه استاندارد به استناد مجوز وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد 2 دستگاه خودرو مازاد و مستعمل خود را شامل یکدستگاه سواری سمند سورن مدل 1390 و پژو پارس مدل 1383 از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

1. نام و نشانی مزایده گذار: پژوهشگاه استاندارد به آدرس:کرج، شهرک صنعتی، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران پژوهشگاه استاندارد

2. زمان دریافت اسناد مزایده و محل بازدید: کلیه متقاضیان می توانند در ساعت اداری (از ساعت 9:00 الی 15:00) روز یکشنبه مورخ 1398/05/06

3. موضوع مزایده: فروش خودروهای سواری دولتی سمند سورن مدل1390 و پژو پارس مدل 1383

4. آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها: کرج، شهرک صنعتی، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران پژوهشگاه استاندارد

5. سپرده شرکت در مزایده: برای هر خودرو مبلغ ده میلیون ریال می باشد که متقاضی می بایست به صورت چک تضمین شده در وجه پژوهشگاه استاندارد تهیه و ارائه نماید

6. شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطلاعات صحیح، امضا نموده و به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی در پاکت های در بسته به متصدی مزایده تحویل نمایند.

7. شرایط مزایده در اسناد مزایده بطور کامل درج گردیده است و شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده می باشد.

8. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: حداکثر تا پایان ساعت 15:00 روز یکشنبه 1398/05/06

می باشد.

9. مزایده گذار در رد و قبول پیشنهادات در هر مرحله از فرایند مزایده مختار می باشد. و شرکت در مزایده هیچگونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی نماید.

10. زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ  1398/05/07 در کمیسیون معاملات پژوهشگاه استاندارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت و نتیجه از طریق سایت پژوهشگاه به آدرس:  www.standard.ac.ir. اطلاع رسانی خواهد شد.

۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۰۷
3544B441-515B-44A6-8025-AA9300BFA97F |
تعداد بازدید : ۵۷۴