ارزیابی 23 آزمایشگاه همکار استاندارد

طرح ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار استان تهران از سال 1392 توسط پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد، در حال انجام می‌باشد.
از ابتدای سال 98 تاکنون 23 آزمایشگاه همکار استان تهران در زمینه‌های برق و الکترونیک، خودرو و نیرو محرکه، ساختمانی و معدنی، شیمیایی و پلیمر، غذایی و کشاورزی، مکانیک و فلزشناسی، مهندسی پزشکی و نساجی و چرم، توسط پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد و به گفته مریم جلیلی رئیس پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی طی این ارزیابی ها 20 آزمایشگاه همکار، موفق به تمدید و افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت شده است و 2 پرونده در مرحله ارزیابی مجدد می باشد. همچنین گواهینامه یک آزمایشگاه تعلیق گردیده است.
طرح ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار استان تهران از سال 1392 توسط پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد، در حال انجام می‌باشد.

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۴۷
E448DD79-AB43-4698-AC93-AA6E0088BE96 |
تعداد بازدید : ۷۵۰