ارزیابی 23 آزمایشگاه همکار استاندارد از ابتدای سال تا کنون

طرح ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار استان تهران از سال 1392 توسط پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد، در حال انجام می‌باشد.
به گفته مریم جلیلی رئیس پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی از ابتدای سال 98 تاکنون 23 آزمایشگاه همکار استان تهران در زمینه‌های برق و الکترونیک، خودرو و نیرو محرکه، ساختمانی و معدنی، شیمیایی و پلیمر، غذایی و کشاورزی، مکانیک و فلزشناسی، مهندسی پزشکی و نساجی و چرم، توسط این پژوهشکده مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. از این تعداد 20 مورد به تمدید و افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت منتهی شده و 2 پرونده در مرحله ارزیابی مجدد است. همچنین گواهینامه یک آزمایشگاه تعلیق شده است.
طرح ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار استان تهران از سال 1392 توسط پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد، در حال انجام می‌باشد.

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۰۶:۲۸
A2162B79-4E8B-4446-BAF5-AA6D00B4D6DC |
تعداد بازدید : ۶۸۳