مبانی ارزیابی ریسک در مواد غذایی

سخنرانی علمی با موضوع "مبانی ارزیابی ریسک در مواد غذایی" درروز دوشنبه 98/2/30 در سالن جلسات پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی توسط مهرناز امینی فر استادیار پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.
سخنرانی علمی با موضوع "مبانی ارزیابی ریسک در مواد غذایی" درروز دوشنبه 98/2/30 در سالن جلسات پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی توسط مهرناز امینی فر استادیار پژوهشگاه استاندارد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد سخنرانی علمی با موضوع مبانی ارزیابی ریسک در مواد غذایی با حضور همکاران در پژوهشکده غذایی برگزار شد. ارزیابی ریسک در مواد غذایی یکی از موضوعات مورد توجه در راستای ارتقای ایمنی مواد غذایی تلقی می‌شود. رشد صنعتی جوامع بشری و افزایش میزان آلاینده‌های محیط زیست از یک سو و توسعه صنایع غذایی و تقاضای روزافزون جهت استفاده از افزودنی‌های جدید از سوی دیگر، سبب شده تا موضوع ارزیابی ریسک در مواد غذایی، بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار بگیرد. در این سخنرانی علمی به موضوعاتی نظیر سم شناسی در مواد غذایی، تفاوت خطر و ریسک، رویکردهای ارزیابی ریسک در مواد ژنوتوکسیک و غیر ژنوتوکسیک و نیز چگونگی محاسبات ارزیابی ریسک در افزودنی‌ها و آلاینده‌ها پرداخته شد، در پایان سخنرانی نیز شرکت‌کنندگان پیشنهادات خود را در زمینه راهکارهای پیش رو برای تقویت سیستم ارزیابی ریسک در مواد غذایی در پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی را مورد بحث قرار دادند.

۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸
5E085566-C286-48A4-8AF0-AA5500EE93B2 |
تعداد بازدید : ۹۲۸