برگزاری دوره آموزشی بین المللی "ارزیابی حسی روغن زیتون" در پژوهشگاه استاندارد

 

دوره آموزشی بین المللی "ارزیابی حسی روغن زیتون" با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشگاه استاندارد در سه مرحله برگزار شد. مرحله مقدماتی از تاریخ 25 تا 27 آبان ماه توسط پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده ­های کشاورزی در پژوهشگاه استاندارد و دوره ­های متوسطه و نهایی در مرکز تحقیقات زیتون رودبار انجام شد.

ارزیابی حسی انواع روغن زیتون یکی از آزمون­های مهم روغن زیتون می باشد که با هدف طبقه بندی و تعیین شاخص­های حسی منفی و مثبت درک شده به وسیله گروهی از ارزیابان منتخب، آموزش دیده و تایید شده با عنوان " گروه ارزیابی حسی" انجام می گردد. به منظور تحقق این هدف در سطح بین المللی، دوره آموزشی ارزیابی حسی روغن زیتون مطابق با استانداردهای شورای بین المللی زیتون (IOC) در سه مرحله مقدماتی، متوسطه و نهایی بوسیله شورای مذکور طراحی شده است که مطابق با استانداردهای ملی نیز می باشد. وزارت جهاد کشاورزی نماینده شورای بین المللی زیتون در کشور ایران می باشد که با همکاری پژوهشگاه استاندارد برگزاری دوره آموزشی را به عهده داشته اند. دوره آموزشی مقدماتی از تاریخ 25 تا 27 آبان ماه در پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده­ های کشاورزی برگزار شد و افراد پذیرفته شده در دوره مقدماتی جهت شرکت در دوره آموزشی متوسطه معرفی شدند. دوره آموزشی متوسطه و نهایی در مرکز تحقیقات زیتون رودبار برگزار شد و پس از بررسی نتایج آزمون های انجام شده بوسیله شورای بین المللی زیتون، پذیرفته شدگان نهایی به عنوان " ارزیابان حسی روغن زیتون" معرفی خواهند شد.