در هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری پژوهشگاه استاندارد از پژوهشگران برگزیده تقدیر شد

 

در این مراسم که با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران، سرپرست پژوهشگاه استاندارد، معاونان و مدیران کل سازمان و پژوهشگاه و اساتید برجسته دانشگاه برگزار شد، از میثم شعبانیان (نفر اول)، زهرا پیراوی ونک و لادن رشیدی (نفرات دوم) و لاله عدل نسب (نفرسوم) از اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد، حمید رشیدی نوده (نفر اول)،  مریم سمسارها (نفر سوم) از کارشناسان پژوهشگاه استاندارد، رامونا مسعود (نفر اول) از کارشناسان اداره کل استاندارد استان تهران و فرزانه خوشنام (نفر سوم) از کارشناسان اداره کل استاندارد استان خوزستان به عنوان پژوهشگران برتر تجلیل به عمل آمد.