تصویب استاندارد کاشی های سرامیکی با خاصیت ضدمیکروبی

 

 

استاندارد «کاشی های سرامیکی با خاصیت ضدمیکروبی- قسمت1: کاشی های غیر نانو ویژگی ها و روش های آزمون» در هشتصد وچهل و هشتمین اجلاسیه کمیتۀ ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی مورخ 26 شهریور 98 به دبیری حمید سامانیان از همکاران گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی پژوهشکده فناوری و مهندسی، به تصویب رسید. لازم به ذکر است استاندارد مذکور با شماره ملی 1-14499 در آذرماه 1398 به چاپ رسیده است و بر روی سایت سازمان ملی استاندارد ایران در دسترس می باشد.

 این استاندارد با همکاری فهیم دخت مختاری و رامش مهرپور از گروه پژوهشی میکروبیولوژی و ستاد نانو فناوری ریاست جمهوری، آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران شرکت­های مرتبط تهیه و تدوین شده است. شایان ذکر است که تدوین قسمت دوم این استاندارد نیز در کمیته برنامه ریزی نانو دفتر تدوین تصویب شده است.

۱۳ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۲۲
تعداد بازدید : ۷۳۱