تصویب اولیه پیش نویس ایران درخصوص استانداردهای پوشک بچه و نوار بهداشتی

در ششمین اجلاسیه کمیته فنی نساجی موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) که در ترکیه برگزار شد، پیش‌نویس استانداردهای پوشک بچه و نوار بهداشتی که توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده بود تصویب شد و به منظور رای‌گیری نهایی برای کلیه کشورهای عضو سمیک ارسال گردید.
در ششمین اجلاسیه کمیته فنی نساجی موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) که در ترکیه مورخ 98/01/29 برگزار شد، پیش‌نویس استانداردهای پوشک بچه و نوار بهداشتی که توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده بود تصویب شد و به منظور رای‌گیری نهایی برای کلیه کشورهای عضو سمیک ارسال گردید.
طبق اعلام دبیر کمیته فنی متناظر نساجی علاوه بر بررسی استانداردهای مذکور، پیش‌نویس استانداردهای فرش مساجد و حوله مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پیش نویس این استانداردها مجددا مطابق نظرات ایران تهیه و تدوین گردد.
علاوه بر این نظرات ایران درخصوص استانداردهای مرتبط با پوست و چرم حیوانات در کمیته فنی چرم موسسه استانداردسازی و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی مورد توجه اعضا قرار گرفت.
در این اجلاس، ملیحه نازی عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد به همراه نمایندگان سازمان ملی استاندارد در حوزه‌های تخصصی مرتبط حضور داشتند.
موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) زیر مجموعه سازمان کنفرانس اسلامی فعالیت خود را از سال 1985، با تشکیل گروه کارشناسی و نمایندگان برخی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی آغاز و جمهوری اسلامی ایران با اهداف معین، به عضویت این سازمان درآمد.
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۵۰
07B53EB9-E740-46E8-B3C6-AA3D0099E72B |
تعداد بازدید : ۶۴۵