پروانه نشر کتاب انتشارات پژوهشگاه استاندارد صادر شد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نشر کتاب با نام انتشارات پژوهشگاه استاندارد را صادر کرد.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نشر کتاب با نام انتشارات پژوهشگاه استاندارد را صادر کرد.
به استناد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آن ها مصوب سال 75/6/27 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی صدور پروانه نشر، با انتشار کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه استاندارد موافقت شد و مجوز نشر کتاب با مدیر مسئولی فرزانه انصاری ریاست پژوهشگاه استاندارد صادر گردید.
مدت اعتبار پروانه نشر کتاب سه سال است که براساس فعالیت‌ها و خدمات صورت گرفته توسط مدیر مسئول قابل تمدید می باشد.

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۴۰
تعداد بازدید : ۷۲۱