دستگاه آزمون تعیین درصد فضای خالی سنگدانه ریز غیر متراکم ساخته شد

دستگاه آزمون تعیین درصد فضای خالی سنگدانه ریز غیر متراکم توسط بهزاد سعیدی رضوی عضو هیات علمی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ساخته شد.
دستگاه آزمون تعیین درصد فضای خالی سنگدانه ریز غیر متراکم توسط بهزاد سعیدی رضوی عضو هیات علمی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان ساخته شد.
این دستگاه مطابق با استاندارد ASTMC1252 و به جهت انجام آزمون درصد فضای خالی سنگدانه‌های ریز غیر متراکم بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 302-سنگدانه های بتن- ویژگی‌ها، طراحی و ساخته شده است.
دستگاه مزبور در کلیه آزمایشگاه‌های صنایع ساختمانی ادارات کل استان‌ها، آزمایشگاه‌های همکار شن و ماسه و همچنین واحدهای تولیدی شن و ماسه کاربرد دارد.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۳۵
550A78EA-3799-4EC3-9F50-AA3900D7B829 |
تعداد بازدید : ۲,۵۴۴