تصویب پروژه استاندارد ذرت دامی در ایزو

پیشنهاد تدوین استاندارد ذرت دامی در تاریخ 22 فروردین 1398با موفقیت به تصویب اعضای کمیته خوراک دام ایزو ISO/TC34/SC10 رسید و به پروژه های فعال کمیته مذکور اضافه شد.
پیشنهاد تدوین استاندارد ذرت دامی در تاریخ 22 فروردین 1398با موفقیت به تصویب اعضای کمیته خوراک دام ایزو ISO/TC34/SC10 رسید و به پروژه های فعال کمیته مذکور اضافه شد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های دانه ذرت مورد مصرف در خوراک دام و طیور می باشد. با توجه به اینکه ذرت دامی از جمله واردات مهم و استراتژیک کشور به حساب می آید، جمهوری اسلامی ایران می تواند با استفاده از امکانات و اختیارات دبیری پروژه و همچنین دبیری کمیته بین المللی خوراک دام، اولویت ها و مصالح خود را در تدوین آن لحاظ نماید. لازم به ذکر است این پروژه به صورت اصلاحیه بر استاندارد ذرت ISO 19942:2018, انجام می شود و دبیر آن مازیار تقوی کارشناس مسئول گروه پژوهشی مواد غذایی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی می باشد.
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳
207D7710-839B-459E-886D-AA3501005D9B |
تعداد بازدید : ۷۴۰