موفقیت در کسب همکاری بین المللی در زمینه آزمون های تخصصی روغن زیتون

آزمایشگاه روغن ها و چربی های خوراکی پژوهشگاه استاندارد در فهرست آزمایشگاه های همکار بین المللی تایید شده توسط شورای بین المللی زیتون قرار گرفته است.​
در پی تلاش های مداوم متخصصان آزمایشگاه روغن ها و چربی های خوراکی پژوهشگاه استاندارد با مسئولیت لادن رشیدی و همکاری حمید رشیدی نوده، آزمایشگاه مذکور دربین بیش از ۷۶ آزمایشگاه شرکت کننده از ایران و سایر کشورها، موفق به کسب همکاری بین المللی در زمینه آزمون های تخصصی روغن زیتون شد و در فهرست آزمایشگاه های همکار بین المللی تایید شده توسط شورای بین المللی زیتون (IOC= International Olive Oil Council) قرار گرفته است.
این آزمایشگاه به عنوان " تنها و اولین آزمایشگاه تایید صلاحیت شده در سطح بین المللی در کشور" می باشد. لازم به ذکر است که تجهیز آزمایشگاه مذکور و راه اندازی تمام آزمون های تعیین تقلب روغن زیتون با انجام آزمون های بین آزمایشگاهی بر نمونه های ارسال شده از اسپانیا با مرکزیت لادن رشیدی از سال ۲۰۱۰ تداوم داشته است که در نهایت در سال ۲۰۱۹ با همکاری و تلاش مجری محترم دفتر زیتون- وزارت جهاد کشاورزی، موفق به کسب مجوز در این خصوص گردید. مجوز بین المللی صادره، جمهوری اسلامی ایران را در زمرۀ کشورهای پیشرو در ارزیابی فیزیکوشیمیایی روغن زیتون قرار خواهد داد و همچنین بستر انجام آزمون های روغن زیتون ارسال شده از سایر کشورها و حتی محموله های صادراتی از ایران را فراهم نموده و در نتیجه موجب تسهیل تجارت بین المللی این کالای استراتژیک و ارزآور خواهد شد. از این پس، تولیدکنندگانی که صادرکنندۀ روغن زیتون می باشند، جهت کسب تاییدیه محصول خود، نیازی به ارسال نمونه به آزمایشگاه های خارج از کشور نخواهند داشت و به میزان قابل توجهی فرآیند اخذ مجوز تسریع خواهد شد.
 
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۹:۴۳
تعداد بازدید : ۷۵۴