تدوین استاندارد ملی ایران با عنوان "روغن کنجد-آیین کار تولید بهداشتی"

استاندارد ملی ایران با عنوان"روغن کنجد-آیین کار تولید بهداشتی" به دبیری لادن رشیدی عضو هیأت علمی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی و با همکاری همکاران دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال- سازمان ملی استاندارد ایران، اداره کل استاندارد استان یزد و تولیدکنندگان روغن کنجد، تدوین شد.
استاندارد ملی ایران با عنوان"روغن کنجد-آیین کار تولید بهداشتی" به دبیری لادن رشیدی عضو هیأت علمی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی و با همکاری همکاران دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال- سازمان ملی استاندارد ایران، اداره کل استاندارد استان یزد و تولیدکنندگان روغن کنجد، تدوین و به شماره 14955 پورتال سازمان در دسترس می‌باشد. این استاندارد با هدف ارائه آیین کار تولید بهداشتی روغن کنجد به روش پرس سرد، روغن ارده کنجد، روغن حاصل از کنجد پوست‏گیری شده و روغن کنجد برشته شده تدوین گردیده است، تا در نهایت محصولی با رعایت موازین بهداشتی (شامل ایمنی، سلامت و تضمین کیفیت محصول) در اختیار مصرف‏کننده قرار گیرد. همچنین اطلاعاتی برای کارگاه‏ها یا واحدهای صنعتی متقاضی استقرار سیستم مدیریت کیفیت (از زمان ورود دانه کنجد‏ به واحد روغن‏کشی تا هنگام انبار کردن روغن کنجد) شامل: مقررات بهداشتی، ایمنی شغلی، حفظ محیط زیست، شناسایی احتمال خطر، ارزیابی نقاط کنترل بحرانی، و تضمین کیفیت و قابلیت ردیابی، در پیوست الف این استاندارد ارائه شده است.
۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۰۷
37429CCF-831B-4B5F-A44E-AA1D00F10E36 |
تعداد بازدید : ۸۸۲