برگزاری کمیته راهبری پروژه ملی سازی استانداردهای صنعت نفت

نشست ماهیانه کمیته راهبری پروژه ملی سازی استانداردهای صنعت نفت در محل پژوهشگاه استاندارد در کرج برگزار گردید.
در راستای اجرای پروژه ملی سازی استانداردهای صنعت نفت که در قالب قرارداد پژوهشی فی ما بین شرکت ملی نفت ایران و پژوهشگاه استاندارد با هدف اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در دست انجام می باشد، نشست ماهیانه کمیته راهبری پروژه با حضور نمایندگان معاونت مهندسی دفتر سیاست گذاری طرح های وزارت نفت و نمایندگان مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، مورخ 99/03/18 در محل پژوهشگاه در کرج برگزار گردید.
نشست با خیر مقدم سرپرست معاونت پژوهشگاه استاندارد شروع شده و مباحث مرتبط با پروژه با حضور مدیر پروژه، مدیر PMO و مجریان تخصصی مطرح و تصمیمات لازم به منظور پیشبرد طرح مطابق برنامه زمانبندی پرو‌ژه علی رغم وجود محدویت های ناشی از شیوع کرونا اتخاذ گردید.
شایان ذکر است به منظور تسهیل در اجرای پروژه، دسترسی برای مشارکت کنندگان به منظور ملی سازی استانداردهای نفت، از طریق صفحه اختصاصی در پورتال پژوهشگاه استاندارد ایجاد شده است. 
 

IPS - پروژه ملی سازی استانداردهای صنعت نفت

۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۱۷
تعداد بازدید : ۷۵۹