برگزاری اولین دوره ارزیابی مجازی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

انجام اولین ارزیابی از راه دور آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد

با توجه به عدم امکان برگزاری جلسات ارزیابی آزمایشگاه ها به صورت حضوری به دلیل شیوع ویروس کرونا (COVID-19) و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت با هماهنگی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و اداره کل استاندارد استان تهران، انجام جلسات ارزیابی به شیوه از راه دور را در دستور کار خود قرار داده است. شایان ذکر است که در این شرایط، توجه مراکز ملی و بین المللی اعتبار بخشی و ارزیابی انطباق در دنیا به سمت ارزیابی از راه دور (remote assessment) معطوف شده است.

در همین راستا اولین ارزیابی از راه دور برای آزمایشگاه نوید بهمن که در زمینه نساجی و چرم فعالیت می کند، بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 انجام شد. تیم ارزیابی ضمن دریافت مستندات، مدارک و سوابق آزمایشگاه، آنها را بررسی و با برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس در محل پژوهشکده، مصادیق فعالیتهای آزمایشگاه را بررسی نمود. این جلسه با حضور مدیر و کارشناسان گروه ارزیابی انطباق پژوهشکده در تاریخ 25/3/99 برگزار شد، تیم ارزیابی آزمایشگاه شامل افراد به شرح ذیل بود: 

 

آقای مهندس بابک عظیمی (سرارزیاب)، آقای مهندس فرخ نجف زادگان (ارزیاب) و آقای مهندس مجتبی پوراصفهانی از پژوهشکده شیمی و پتروشیمی (کارشناس فنی)

 
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۰۶
تعداد بازدید : ۱,۰۸۸