بخش تصدی‌گری فعالیت‌های ادارات کل استاندارد استان، به پژوهشگاه استاندارد و گروه‌های پژوهشی تقاضا محور منطقه‌ای واگذار شد.

بخش تصدی‌گری فعالیت‌های ادارات کل استاندارد استان، به پژوهشگاه استاندارد و گروه‌های پژوهشی تقاضامحور منطقه‌ای واگذار شد.
بر اساس مصوبات صد و سی و ششمین جلسه شورای معاونین و مشاورین سازمان ملی استاندارد ایران مورخ 24 خرداد ماه 1399، در راستای ایجاد گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه استاندارد در استان‌های کشور، بخش تصدی‌گری فعالیت‌های ادارات کل استاندارد استان، به پژوهشگاه استاندارد و گروه‌های پژوهشی تقاضامحور منطقه‌ای واگذار شد.
بر این اساس، ادارات کل استاندارد استان‌ها مجاز می‌باشند که بخش تصدی‌گری فعالیت‌های استان به شرح زیر را براساس تعرفه ساعت‌کار کارشناسی مصوب سازمان ملی استاندارد، به پژوهشگاه استاندارد و گروه‌های پژوهشی تقاضامحور منطقه‌ای واگذار نمایند:
1. ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار استان پس از عقد تفاهم‌نامه فیمابین، با استفاده از ارزیابان و کارشناسان فنی مستقل و همکاران استان با رعایت اصول استقلال و بی‌طرفی؛
2. انجام آزمون در آزمایشگاه‌های گروه‌های پژوهشی تقاضا محور منطقه‌ای (آزمایشگاه‌های مرجع منطقه‌ای) با استفاده از امکانات آزمایشگاهی و درصورت لزوم بهره‌گیری از توانمندی کارشناسان ادارات کل استاندارد استانی؛
3. انتقال امانی دستگاه‌های آزمایشگاهی ادارات کل استاندارد استانی به گروه پژوهشی تقاضا محور منطقه‌ای به منظور تکمیل امکان آزمون در زمینه فعالیت مصوب؛ 
4. آموزش مدیران کنترل کیفیت، اشخاص حقیقی دارای پروانه کارشناسی استاندارد و کارشناسان ادارات کل استاندارد استان؛
5. استفاده از امکانات و توانمندی همکاران ادارات کل استاندارد استانی برای تدریس با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات مرتبط؛
6. ارزیابی انطباق کالاهای نوآورانه و دانش بنیان.
 
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸
تعداد بازدید : ۵۲۲