اتمام طرح استانداردسازی کارگاه‌های صنایع دستی ساخت چاقوی سنتی در استان کرمانشاه

طرح استانداردسازی با عنوان استانداردسازی کارگاه‌های صنایع دستی ساخت چاقوی سنتی در استان کرمانشاه، در پژوهشگاه استاندارد در ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ به پایان رسید.

طرح استانداردسازی با عنوان استانداردسازی کارگاه‌های صنایع دستی ساخت چاقوی سنتی در استان کرمانشاه، در پژوهشگاه استاندارد در 7 خرداد ماه ۱۳۹۹ به پایان رسید.

این طرح در مدت زمان 6 ماه به درخواست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه در پژوهشکده تقاضا محور منطقه‌ای غرب کشور به منظور ارتقاء سطح استاندارد کارگاه‌های ساخت چاقوی سنتی در استان کرمانشاه، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 20476 با عنوان «چاقوهای سنتی- چاقوی کرند غرب- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» انجام شده است.

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۱۷
تعداد بازدید : ۱,۰۹۴