طرح پژوهشی با موضوع افزایش قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری سیستم‌های کنترل صنعتی از طریق بهبود عملکرد رویتگر خطا، در پژوهشگاه استاندارد به پایان رسید

طرح پژوهشی با عنوان "پژوهش تحلیلی و شبیه‌سازی در راستای افزایش دسترس‌پذیری سیستم‌های کنترل صنعتی از طریق تشخیص خطا به وسیله یک رویتگر حالت جدید و مقایسه عملکرد آن با رویتگرهای معمول" در پژوهشگاه استاندارد ۶ تیر ماه ۱۳۹۹ به پایان رسید.
این طرح در مدت زمان ۶ ماه در پژوهشکده فناوری و مهندسی توسط محمدمهدی شرع پسند (هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی برق) به منظور افزایش قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری سیستم‌های کنترل صنعتی از طریق بهبود عملکرد رویتگر خطا انجام شده است .
۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۲۴
تعداد بازدید : ۷۳۰