طرح پژوهشی "بررسی عملکرد فیلتر صاف دم مورد استفاده در کولرهای آبی از نقطه نظر کاهش مصرف آب، برق و افزایش راندمان کولر آبی" پایان یافت

طرح پژوهشی با عنوان "بررسی عملکرد فیلتر صاف دم مورد استفاده در کولرهای آبی از نقطه نظر کاهش مصرف آب، برق و افزایش راندمان کولر آبی" در پژوهشگاه استاندارد به پایان رسید.
این طرح در مدت زمان ۶ ماه در پژوهشکده فناوری و مهندسی توسط محمدمهدی شرع پسند (هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی برق)، زهرا اشراقی (کارشناس گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی) و تعدادی از همکاران پژوهشکده فناوری و مهندسی به منظور ارزیابی عملکرد یک نوع فیلتر در کاهش مصرف (افزایش شاخص بهره‌وری مصرف) آب و برق انجام شده است.
۱۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۳۳
تعداد بازدید : ۵۹۲