طرح پژوهشی «طراحی الگو و تهیه نمونه همگن و پایدار برای آزمون مهارت خواص مکانیکی روکش سیم و کابل» به پایان رسید

طرح پژوهشی با عنوان «طراحی الگو و تهیه نمونه همگن و پایدار برای آزمون مهارت خواص مکانیکی روکش سیم و کابل» در پژوهشگاه استاندارد به پایان رسید.
این پژوهش در مدت زمان ۷ ماه در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، توسط همکاران مرکز آزمون مهارت استاندارد، به منظور بررسی چگونگی برگزاری آزمون مهارت و نحوه ساخت اقلام همگن و پایدار از روکش کابل جهت ارزیابی صحیح آزمایشگاه های فعال حوزه برق و الکترونیک، بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043، انجام شد. در این پژوهش عملکرد آزمایشگاه ها در خصوص پنج اندازه‌ده روکش کابل، شامل استقامت کششی روکش قبل و بعد از کهنگی، درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی روکش قبل و بعد از کهنگی و تلفات جرم، مورد ارزیابی قرار گرفت.              
 

روکش سیم و کابل

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۱
تعداد بازدید : ۶۱۱