دو انتصاب جدید در پژوهشگاه استاندارد

فرزانه انصاری رییس پژوهشگاه استاندارد طی احکام جداگانه‌ای، روح الله سمنانی رهبر را به عنوان سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی و سبا بلقیسی را به عنوان سرپرست دفتر امور هیات علمی منصوب کرد.

فرزانه انصاری رییس پژوهشگاه استاندارد طی احکام جداگانه‌ای ضمن قدردانی از زحمات زهره سالاروند و مجید نوری کمری، روح الله سمنانی رهبر را به عنوان سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی و سبا بلقیسی را به عنوان سرپرست دفتر امور هیات علمی منصوب کرد.

انتصاب
انتصاب
انتصاب
انتصاب

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۱۴
تعداد بازدید : ۱,۱۲۲